Κουφόπιετα

Χαρακτηριστικά

Ταινία Κουρτίνας Κουφόπιετα  (rate 1/3) σε Λευκό & Διάφανο

Λευκό: 6,5 – 8 – 10 – 12 – 16 -20cm

Διάφανο: 9 – 12 – 20cm

Περιγραφή

Κουφόπιετα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συσκευασία

100 mt

Χρώματα

Λευκό Διάφανο